ürün ve hizmet ihtiyacı duyan birey ve şirketlere günümüz teknolojisinden yararlanılarak uluslararası kalitede geleceğe yönelik doğabilecek taliplere yönelik yeni tasarımlar yaparak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, karlılık ile sürekli büyüyerek ulusal ekonomiye katkı sağlayarak paylaşılacak değer yaratmaktır